Pengemuldyr

Når du overfører eller flytter penger på vegne av andre, kan du være med på å hvitvaske penger for kriminelle. Et godt selvforsvar er å alltid holde de personlige bankopplysningene dine for deg selv, og aldri overføre penger for andre – uansett sum.

Barn helt ned i 15-årsalderen blir manipulert til å hvitvaske penger fra alvorlig kriminalitet, ved å overføre eller flytte penger gjennom bankkontoene sine. Det som kan se ut som lettjente penger, kan ende med bøter eller fengsel for den som lar seg friste, mens svindlerne går fri. Et godt selvforsvar er å alltid holde de personlige bankopplysningene dine for deg selv, og aldri overføre penger for andre – uansett sum.

Unge ofre

I et samfunn preget av digital kommunikasjon, er dagens ungdom og andre sårbare mer tilgjengelige og utsatt enn noen gang før. Barn og unge helt nede i 15-årsalderen, av og til også enda yngre, manipuleres til å fungere som pengemuldyr. De kontaktes av kriminelle via sosiale medier og apper, men også andre steder.

Et typisk eksempel er at noen ber dem opprette en konto der de mottar en stor sum penger. Deres oppgave er å overføre pengene videre til en annen konto, mot at de selv får beholde en liten andel. På denne måten hjelper de til med å hvitvaske fortjeneste fra organiserte kriminelle.

Når vi vet hvilke miljøer som står bak store deler av svindelen, er dette ikke miljøer som det er ønskelig at de unge gjør avtaler med. Det er ofte tunge kriminelle miljøer, som har befatning med narkotika omsetning, våpen og vold.

Lykkelig uvitende

Mange av de som lar seg lokke er nok lykkelig uvitende om at de medvirker til kriminelle handlinger. De stiller ikke spørsmål om hvor pengene kommer fra. Noen tror de gjør andre en tjeneste, lukker øynene og sender pengene videre. Summene som flyttes på varierer fra noen tusenlapper til flere hundre tusen kroner. Pengemuldyr finnes i alle aldre, men det er aller flest mellom 14-24 år.

Svindlerne utnytter de unges hjelpsomhet, sårbarhet og at de føler et sosialt press. Dermed sier mange ja.

Straffbart

Å opptre som pengemuldyr er en straffbar handling. De kan få bøter og fengselsstraff og det kan også føre til at de senere ikke får bruke vanlige banktjenester, som å åpne bankkontoer eller få innvilget lån. De fleste som har blitt dømt i Norge har fått en fengselsstraff på cirka ett år.

Snakk med barna

Et godt råd til selvforsvar er at de som er foreldre snakker med barna sine. Fortell ungdommen at fremmede eller bekjente som ber om «rare tjenester» er et rødt flagg, og at man aldri må la noen bruke bankkontoen sin.

Slik rekrutteres pengemuldyrene

Det er enkelt å være etterpåklok eller tenke at du ikke vil falle for fristelsen, men de som står bak rekrutteringen blir stadig bedre på å manipulere og lure folk til å utføre hvitvaskingen. De yngste kan fort la seg lokke av løftet om goder som kan påvirke sosial status i positiv forstand. Andre har blitt vervet via det de trodde var en deltidsjobb, hvor de har endt opp med å bruke egen bankkonto til å gjennomføre transaksjoner for arbeidsgiver.

  • Aldri la andre personer bruke kontoene dine til å overføre eller ta ut penger – uansett hvor lite beløpet er.
  • Hold dine personlige bankopplysningene for deg selv.
  • Snakk med ungdommene i familien din om risikoen ved lettjente penger som hjelper andre med pengeforflytning. 

 

Lær deg mer selvforsvar

Her kan du lese om flere metoder svindlerne bruker for å lure oss nordmenn, og få gode tips til selvforsvar så du ikke blir deres neste offer: